Skip to main content

Polskie

Książki Sergeja Prokofieffa w języku polskim

Zamów bezpośrednio od wydawcy: genesis@oknet.com.pl

Dwanaście świętych nocy i duchowe hierarchie.
Wydawnictwo Genesis 2023. ISBN 9788365561336

Duchowe zadania Europy ´Środkowej i Wschodniej. Rozważania o oddziaływaniu duchów narodów w europejskiej historii.
Wydawnictwo Genesis 2018. ISBN 9788386132102

Duchowe znaczenie przebaczenia
Wydawnictwo Genesis 2006. ISBN 8386132477

Duchowe źródła Europy Wschodniej i przyszłe misteria Świętego Grala.
Wydawnictwo Genesis 2020. ISBN 9788365561039

Konferencja Bożonarodzeniowa i powstanie nowych misteriów. Istota Konferencji Bożonarodzeniowej i źródła jej inspiracji.
Wydawnictwo Genesis 2017. ISBN 9788386132492

Misterium Michaela
Wydawnictwo Genesis 2016. ISBN 9788386132591

Misterium zmartwychwstania w świetle antropozofii
Wydawnictwo Genesis 2010. ISBN 9788386132805

Pojawienie się Chrystusa w postaci eterycznej. Naukowo-duchowe aspekty powrotu Chrystusa w eteryczności
Wydawnictwo Genesis 2013. ISBN 9788386132966

Spotkanie ze złem i jego przezwyciężenie dzięki nauce duchowej. Kamień Węgielny dobra
Wydawnictwo Genesis 2008. ISBN 9788386132713

Związek z Rudolfem Steinerem. Misterium Kamienia Węgielnego
Wydawnictwo Genesis 2017. ISBN 9788386132980