Skip to main content

Nederlands

Boeken van Sergej O. Prokofieff in het Nederlands

De Antroposofische Vereniging en het wezen Antroposofia. Het einde van de eeuw en de opgaven van de Antroposofische Vereniging
Perun Boeken 2000. ISBN 9076921016

De christologie van het boek „De wetenschap van de geheimen der ziel“
Uitgeverij Pentagon 2012. ISBN 9789490455323

De christologische grondslagen van het eerste Goetheanum
Uitgeverij Pentagon 2011. ISBN 9789490455491

De grondsteenmeditatie. Een sleutel tot de nieuwe christelijke mysteriën
Perun Boeken 2008. ISBN 9789076921181

De impuls von Pinksteren en de werking von Christus in het sociale leven.
Uitgeverij Kitesj 2023. ISBN 9789083170619

Het leven beschermen. Peter Selg en Sergej Prokofieff
Uitgeverij Nearchus 2018, ISBN 9789492326287

Het raadsel van het menselijke Ik. Een antroposofische beschouwing.
Uitgeverij Kitesj 2021, ISBN 9789093170602

Hoe staan wij nu voor Rudolf Steiner?. De Antroposofische Vereniging en haar huidige spirituele beproeving
Uitgeverij Pentagon 2013. ISBN 9789490455552

De inwijdingsweg van Rudolf Steiner en het geheim van het Ik. Lezing van 31 maart 2011 in Bologna ter gelegenheid van het eeuwfeest van Rudolf Steiners „Bologna-voordracht“
Perun Boeken 2013. ISBN 9789076921266. Uitverkocht.

Johannes de Doper en Johannes de Evangelist. Het geheim van de twee Johannes-figuren rond het Keerpunt der Tijden. Een esoterische beschouwing
Perun Boeken 2021. ISBN 907692113X

Het karma-onderzoek van Rudolf Steiner. en de opgaven van de Antroposofische Vereniging
Perun Boeken 2003. ISBN 9076921105

De kringloop van het jaar als weg tot de etherische Christus. Een esoterische beschouwing van de jaarfeesten
Perun Boeken 2021. ISBN 9789076921006

De kringloop van het jaar en de zeven kunsten
Perun Boeken 2001. Uitverkocht. ISBN 9076921032

De Mensheidsrepresentant. Rudolf Steiners houten beeldengroep als openbaring van het geestelijke doel van mensheid en aarde
Perun Boeken 2016. ISBN 9789076921341

Het Michaël-Mysterie. Geesteswetenschappelijke beschouwing van de Michaël-imaginatie en de euritmische weergave daarvan
Perun Boeken 2015. ISBN 9789076921334

Het mysterie van de Opstanding in het licht van de antroposofie
Perun Boeken 2014. ISBN 9789076921280

De mysteriën van herders en koningen. in het licht van de antroposofie
Perun Boeken 2003. ISBN

Novalis en Goethe in de geestesgeschiedenis van het Avondland. Een esoterische beschouwing
Perun Boeken 2003. ISBN 9076921083

De ontmoeting met het boze en hoe het in de geesteswetenschap overwonnen wordt. De Grondsteen van het goede
Perun Boeken 2007. ISBN 9789076921020

Opdat mensen het horen. Deel I, II en III. Het mysterie van de Kerstconferentie 1923/24
Uitgeverij Christofoor 2011. ISBN 9789062388721, 9789060386873 en 9789060386965

Rudolf Steiner en de grondvesting van de nieuwe mysteriën
Perun Boeken 2005. ISBN 9076921148

De spirituele betekenis van vergeving
Perun Boeken. Tweede druk 2011. ISBN 9789076921242

„Tijdreizen+ – een tegenbeeld van antroposofisch geestesonderzoek. Een beschouwing voor leden van de Antroposofische Vereniging
Perun Boeken 2013. ISBN 9789076921273

De twaalf heilige nachten en de geestelijke hiërachieën
Perun Boeken. Derde druk 2021. ISBN 9789076921068

De verbondenheid met Rudolf Steiner. Het mysterie van de grondsteenlegging
Uitgeverij Christofoor 2008. ISBN 9789062388561

De verschijning van Christus in het etherische. Geesteswetenschappelijke aspecten van de etherische Wederkomst
Perun Boeken 2015. ISBN 9789076921327

Wat is antroposofie?
Perun Boeken 2014. ISBN 9789076921303

De wederkomst van Christus in het etherische. Over de Vijfde Evangelie
Uitgeverij Pentagon 2011. ISBN 9789490455217

Ton Jansen, Peter Selg: Op de bres voor de waarheid – Het levenswerk van Sergej O. Prokofieff
Perun Boeken 2014. ISBN 9789076921310