Skip to main content

Български – Bulgarisch

Български книги Сергея О. Прокофьева

Дванадесетте Свети Нощи и Духовните Иерархии.
Антропософско Издателство „Даскалов“ 2004. ISBN 9544950494

Духовните извори на Източна Европа и бъвущите Мистерии на Светия Граал.
Антропософско Издателство „Даскалов“ 2010. ISBN 9789548517508

Небесната София и Съществото Антропософия.
Антропософско Издателство „Даскалов“ 2009. ISBN 9789544950637

Окултното значение на прошката.
Антропософско Издателство „Даскалов“ 1997. ISBN 954495029X

Рудолф Щайнер и Крайъгълните мистерии на нашето време.
Антропософско Издателство „Даскалов“ 2009. ISBN 9789544950620

Срещата със злото и неговото преодоляване чрез Духовната наука. Основополагащият Камък на Доброго
Антропософско Издателство „Даскалов“ 2000. ISBN 9544950419